Regulamin
Obowiązujący w grze regulamin.
Wchodząc na strony serwisu internetowego (nazywanego poniżej "Serwisem"), użytkownik wyraża zgodę na Ogólne Warunki Użytkowania serwisu internetowego przez internautów (nazywanymi dalej "Ogólnymi warunkami") wyszczególnionymi poniżej. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania uzupełnień do niniejszych Warunków ogólnych, zaś w zakresie odpowiedzialności użytkownika należy ponowne zapoznanie się z nimi. .
I. Granie fair-play. Wszelkie próby wykorzystywania dziur w kodzie gry skutkują banem lub kasacją konta. Zabrania się także stosowania gróźb, wulgaryzmów, szantaży, wyłudzeń, treści rasistowskich, seksistowskich w kierunku graczy i Administracji pod groźbą kasacji lub zbanowania konta. Należy przestrzegać zasad netykiety.

II. Korzystanie z obcego oprogramowania w celu ulepszenia/automatyzacji możliwości gry (tzw. botów, cheatów). W szczególności: używanie postronnych programów do transakcji handlowych i usług reklamowych, używanie postronnych programów do zdobywania umiejętności, używanie postronnych programów wspomagających treningi. Osoby, u których zostaną wykryte "wspomagacze" zostaną ukarane rozwiązaniem umowy.

III. Wszystkie konta, przedmioty mają jedynie charakter wirtualny i należą do Administracji serwera. Gracz jest jedynie użytkownikiem upoważnionym do korzystania z konta a nie jego właścicielem. W związku z tym Gracz nie może sprzedać konta, przedmiotów itd..
Zabronione działania.
1.1. Zabrania się korzystania z jakichkolwiek programów ułatwiających grę (tzw. boty).
1.2. Zabrania się posiadania przez jedną osobę wielu kont w grze. Na jednym komputerze może grać kilka osób pod warunkiem nie przeprowadzania transakcji pomiędzy takimi kontami (np. kupna / sprzedaży na aukcjach).
1.3. Zasiadanie konta innego gracza (w przypadku wykrycia takiego procederu) jest również traktowane jako multikonto.
1.4. Automatycznie karane blokadą gry jest zakładanie innych postaci z linku polecającego.
1.5. Surowo zabronione jest korzystanie z bramek proxy celem próby ominięcia zasad gry.
1.6. Użytkownik ma prawo zgłosić naruszenie zasad za pomocą przycisku "ZGŁOŚ" w prywatnej wiadomości bądź wysyłając screen wraz z numerem wiadomości do Administracji gry.
1.7. Gracz jest zobowiązany do należytego przechowywania hasła, a także stosowania odpowiedniego oprogramowania (antywirusy, firewall). Administracja nie odzyskuje przedmiotów, stworzeń itp. w razie włamania na konto gdyż włamanie niemal zawsze leży po stronie gracza (niewłaściwe hasło, niewłaściwe przechowywanie hasła, brak programów antywirusowych, podawanie hasła innym osobom).
Przykład: Grasz na komputerze bez programu antywirusowego i ktoś wysyła Ci keylogger. Następnie sprzedaje np. Twoje stworzenia. Administracja nie będzie pomagać odzyskać Ci utraconych stworzeń.
1.8. Wymiana stworzeń i/lub przedmiotów w sposób inny niż przewidziany przez Administrację w aukcjach odbywa się na własną odpowiedzialność i Administracja nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie oszustwa w tej kwestii (PW lub rozmowy z komunikatorów internetowych nie będą brane pod uwagę jako dowody w sprawie oszustw).
1.9. Zabrania się wykorzystywania w jakikolwiek sposób postaci do ułatwiania gry innym postaciom poprzez wzajemne kupowanie przedmiotów, wykonywanie zadań itp.. Administracja prowadzi nadzór interakcji między postaciami i każde nienaturalne zachowanie może prowadzić do blokady postaci celem wyjaśnienia procederu.
Przykład: Twój dobry znajomy rozpoczyna grę. Postanawiasz mu pomóc i użyczasz swoje najlepsze stworzenie, by po zakończeniu zadań Ci je zwrócił.

Komunikacja
2.1. Ogólnodostępne forum lion24.pl uważane jest za integralną część gry.
2.2. Surowo karane jest obrażanie innych graczy oraz administracje na czacie, forum oraz poprzez prywatną wiadomość.
2.3. Na obszarze gry nie wolno używać wyrażeń powszechnie uznawanych za wulgarne.
2.4. Surowo zabronione jest propagowanie w jakiejkolwiek formie w grze treści rasistowskich, erotycznych, wulgarnych, niezgodnych z polskim prawem lub powszechnie uważanych za obraźliwe.
Umieszczanie w grze również zawartości, odnośników, haseł, symboli lub ludzi związanych z ustrojami opartymi na dyktaturze, terrorze lub nienawiści (np. faszyzm, nazizm, szowinizm, terroryzm) lub wzywające do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej jest zabronione i podlega surowej karze.
2.5. Surowo zakazane jest wymuszanie zrealizowania płatności zakupu arcanów od innych graczy przez szantaż.
2.6. Groźby i szantaże dotyczące życia realnego najczęściej prowadzą do permamentnego wykluczenia z gry.
2.7. Surowo zakazane jest podszywanie się pod innych graczy, administrację oraz mistrzów gry.
2.8. Karane blokadą jest również tzn. spamowanie, czyli kilkukrotne wysłanie m.in. na czacie postów o podobnej treści.
2.9. Reklamowanie innych gier online skutkuje natychmiastowym rozwiązaniem umowy.
2.10. Od blokady na czat jak i forum nie przysługuje możliwość odwołania.

Karanie
3.1. Uprawnionymi do nadawania blokad na postać oraz ip są Mistrzowie Gry oraz Administrator.
3.2. Gracz może odwołać się od blokady na forum gry.
3.3. Gdy postać albo IP gracza zostanie zablokowane za złamanie regulaminu gracz nie ma prawa ubiegać się o odszkodowanie w żadnej postaci, ani o zwrócenie bonusów za arcany albo samych arcanów.
3.4. Czas blokad uzależniony jest od typu przewinienia oraz indywidualnej oceny Administratora albo Mistrza Gry.
3.5. Celowe naginanie regulaminu gry, szczególnie wielokrotnie i dla własnej korzyści również podlega karze.
Arcany
4.1. Gra jest w pełni darmowa. To znaczy, że korzystanie z wszystkich jej aspektów odbywa się nieodpłatnie.
4.2. Arcany, czyli płatna waluta gry, są wyrazem podziękowania administracji gry dla danego gracza, za pomoc okazaną przy jej rozwoju. Nie są one jednak towarem.
4.3. Jeśli postać albo IP gracza zostaną zablokowane albo usunięte, przekazane na rzecz gry pieniądze nie są zwracane.
4.4. Oferowanie jakichkolwiek usług za arcany jest zabronione. Administracja nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wyłudzeń i oszustw związanych z tą formą.
Sprawy techniczne
5.1. Surowo karane jest posługiwanie się jakimkolwiek błędem gry dla własnych korzyści lub wadliwym elementem spowodowanym niedopatrzeniem ze strony programistów.
Gdy gracz znajdzie taki błąd albo element na obszarze gry zobowiązany jest zgłosić go w dziale z błedami na oficjalnym forum.
5.2. Gracz wykorzystujący luki w grze, które nie wyczerpują znamion błędu, lecz wynikają z niedoskonałości skryptu gry i niedostosowania go do zmiennej dynamiki rozgrywki, a który nie zgłosi takiej sytuacji, również może podlegać karze.
5.3. Niedwozwolone i surowo karane jest korzystanie z wszelkiego typu skryptów lub botów celem ułatwienia sobie rozgrywki.

Komercyjne użycie gry
6.1. Zabronione jest używanie konta w celach komercyjnych lub reklamowych.
6.2. Zabronione jest sprzedawanie i kupno kont, Arcanów, kodów umożliwiających otrzymanie Arcanów itp.
6.3. Bez zgody administracji PokeGra zabronione jest porozumiewanie się z osobami trzecimi w zakresie przekazywania lub wykorzystywania, czy ujawniania zabezpieczeń kont i danych dostępu. Zakaz tyczy się w szczególności sprzedaży kont, Arcanów czy uzyskiwania jakichkolwiek innych profitów przy przekazywaniu kont, Arcanów innej osobie. To samo dotyczy sprzedaży danych dostępu do kont, praw do wykorzystywania kont, oraz innych prób złamania tych przepisów.
6.4. Sprzedaż / Kupno / Oddanie / Zamiana / Wymiana konta jest zabroniona. Administracja nie będzie pomagać w przypadku oszustw związanych z wyżej wymienioną kwestią. Informowanie na chacie o w/w operacjach skutkować będzie blokadą dostępu do gry na okres 7 dni.
6.5. Naruszenie tych lub innych praw, będzie wiązało się z wykluczenia z gry.

Inne
7.1. Administrator ma prawo nałożyć na gracza bądź sojusz karę za przewinienie niezawarte w powyższym regulaminie na podstawie podpunktu 'Gra fair - play'
7.2. Administrator zapewnia dostęp do usług średnio 94% dni w roku. Pozostałe terminy przeznaczone są na prace konserwacyjne na serwerze bądź interwencje naprawcze.
7.3. Administrator zobowiązuje się do bieżącego aktualizowania i udoskonalania serwisu. Użytkownik ma obowiązek korzystać z najnowszej wersji serwisu. Użytkownik nie ma prawa żądać przywrócenia poprzedniej wersji serwisu.
7.4. Administrator jest zobowiązany do przechowywania i przetwarzania danych osobych Użytkownika zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Zobowiązuje się także do wykorzystywania ich tylko do celów związanych ze świadczoną usługą i nie udostępniania ich podmiotom trzecim. Użytkownik może w każdej chwili zmienić lub usunąć wprowadzone dane osobowe. 7.5. Akceptacja regulaminu równoznaczna jest ze zgodą na przetwarzanie danych w celach statystycznych i marketingowych.
7.6. Administracja ma prawo usunąć konto gracza po okresie 14 dniowej nieaktywności.Ostatnia aktualizacja: 2015/01/02
Statystyki
Aktualnie w grze: 71
Aktywne postacie: 2865