Regulamin
Obowiązujący w grze regulamin.
Wchodząc na strony serwisu internetowego (nazywanego poniżej "Serwisem"), użytkownik wyraża zgodę na Ogólne Warunki Użytkowania serwisu internetowego przez internautów (nazywanymi dalej "Ogólnymi warunkami") wyszczególnionymi poniżej. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania uzupełnień do niniejszych Warunków ogólnych, zaś w zakresie odpowiedzialności użytkownika należy ponowne zapoznanie się z nimi. .
I. Granie fair-play. Wszelkie próby wykorzystywania dziur w kodzie gry skutkują banem lub kasacją konta. Zabrania się także stosowania gróźb, wulgaryzmów, szantaży, wyłudzeń, treści rasistowskich, seksistowskich w kierunku graczy i Administracji pod groźbą kasacji lub zbanowania konta. Należy przestrzegać zasad netykiety.

II. Korzystanie z obcego oprogramowania w celu ulepszenia/automatyzacji możliwości gry (tzw. botów, cheatów). W szczególności: używanie postronnych programów do transakcji handlowych i usług reklamowych, używanie postronnych programów do zdobywania umiejętności, używanie postronnych programów wspomagających treningi. Osoby, u których zostaną wykryte "wspomagacze" zostaną ukarane rozwiązaniem umowy zgodnie z podpunktem B i C Ogólnych Warunków Użytkowania.
Gracz
1.1. Administracja uważa za właściciela postaci osobę, do której należy podany przy tworzeniu postaci adres e-mail.
Osoba ta odpowiada za to co dzieje się z jego postacią, również po ewentualnym przekazaniu hasła osobie postronnej.
1.2. Uprawnieni do egzekwowania regulaminu gry posiadają prawo zablokowania postaci o nazwie noszącej znamiona seksizmu, wulgaryzmów oraz będące przezwiskami.
1.3. Wszyscy gracze mają prawo do posiadania maksymalnie jednej postaci w grze.
1.4. Surowo zakazane jest przeprowadzanie jakichkolwiek interakcji pomiędzy postaciami tego samego gracza.
To znaczy, że niedozwolone jest przelewanie złota albo pokemonów z postaci na postać.
1.5. Automatycznie karane blokadą gry jest zakładanie innych postaci z linku polecającego swoich aktualnie dostępnych postaci.
1.6. Surowo zabronione jest również korzystanie z bramek proxy celem próby ominięcia zasad gry.
1.7. Zakazane jest posługiwanie sie postacią w celach reklamowych.
1.8. Użytkownik ma prawo zgłosić naruszenie zasad za pomocą przycisku "ZGŁOŚ" w prywatnej wiadomości bądź wysyłając screen wraz z numerem wiadomości do Administracji gry.
1.9. Administracja ma prawo usunąć konto gracza po okresie 14 dniowej nieaktywności.


Komunikacja
2.1. Ogólnodostępne forum lion24.pl uważane jest za integralną część gry.
2.2. Surowo karane jest obrażanie innych graczy oraz administracje na czacie, forum oraz poprzez prywatną wiadomość.
2.3. Na obszarze gry nie wolno używać wyrażeń powszechnie uznawanych za wulgarne.
2.4. Surowo zabronione jest propagowanie w jakiejkolwiek formie w grze treści rasistowskich, erotycznych, wulgarnych, niezgodnych z polskim prawem lub powszechnie uważanych za obraźliwe.
Umieszczanie w grze również zawartości, odnośników, haseł, symboli lub ludzi związanych z ustrojami opartymi na dyktaturze, terrorze lub nienawiści (np. faszyzm, nazizm, szowinizm, terroryzm) lub wzywające do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej jest zabronione i podlega surowej karze.
2.5. Surowo zakazane jest wymuszanie zrealizowania płatności zakupu arcanów od innych graczy przez szantaż.
2.6. Groźby i szantaże dotyczące życia realnego najczęściej prowadzą do permamentnego wykluczenia z gry.
2.7. Surowo zakazane jest podszywanie się pod administracje oraz mistrzów gry.
2.8. Karane blokadą jest również tzn. spamowanie, czyli kilkukrotne wysłanie m.in. na czacie postów o podobnej treści.
2.9. Reklamowanie innych gier online skutkuje natychmiastowym rozwiązaniem umowy.

Karanie
3.1. Uprawnionymi do nadawania blokad na postać oraz ip są Mistrzowie Gry oraz Administrator.
3.2. Gracz nie może odwoływać się od blokady.
3.3. Gdy postać albo IP gracza zostanie zablokowane za złamanie regulaminu gracz nie ma prawa ubiegać się o odszkodowanie w żadnej postaci, ani o zwrócenie bonusów za arcany albo samych arcanów.
3.4. W wyjątkowych, a równocześnie uzasadnionych przypadkach administracja ma prawo nadać blokade z przyczyn innych niż podane w powyższym regulaminie.
3.5. Czas blokad uzależniony jest od typu przewinienia oraz indywidualnej oceny Administratora albo Mistrza Gry.
Arcany
4.1. Gra jest w pełni darmowa. To znaczy, że korzystanie z wszystkich jej aspektów odbywa się nieodpłatnie.
4.2. Arcany, czyli płatna waluta gry, są wyrazem podziękowania administracji gry dla danego gracza, za pomoc okazaną przy jej rozwoju. Nie są one jednak towarem.
4.3. Jeśli postać albo IP gracza zostaną zablokowane albo usunięte, przekazane na rzecz gry pieniądze nie są zwracane.
4.4. Oferowanie jakichkolwiek usług za arcany jest zabronione. Administracja nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wyłudzeń i oszustw związanych z tą formą.
Sprawy techniczne
5.1. Surowo karane jest posługiwanie się jakimkolwiek błędem gry dla własnych korzyści lub wadliwym elementem spowodowanym niedopatrzeniem ze strony programistów.
Gdy gracz znajdzie taki błąd albo element na obszarze gry zobowiązany jest zgłosić go w dziale z błedami na oficjalnym forum.
5.2. Gracz wykorzystujący luki w grze, które nie wyczerpują znamion błędu, lecz wynikają z niedoskonałości skryptu gry i niedostosowania go do zmiennej dynamiki rozgrywki, a który nie zgłosi takiej sytuacji, również może podlegać karze.
5.3. Niedwozwolone i surowo karane jest korzystanie z wszelkiego typu skryptów lub botów celem ułatwienia sobie rozgrywki.

Komercyjne użycie gry
6.1. Zabronione jest używanie konta w celach komercyjnych lub reklamowych.
6.2. Zabronione jest sprzedawanie i kupno kont, Arcanów, kodów umożliwiających otrzymanie Arcanów itp.
6.3. Bez zgody administracji PokeGra zabronione jest porozumiewanie się z osobami trzecimi w zakresie przekazywania lub wykorzystywania, czy ujawniania zabezpieczeń kont i danych dostępu. Zakaz tyczy się w szczególności sprzedaży kont, Arcanów czy uzyskiwania jakichkolwiek innych profitów przy przekazywaniu kont, Arcanów innej osobie. To samo dotyczy sprzedaży danych dostępu do kont, praw do wykorzystywania kont, oraz innych prób złamania tych przepisów.
6.4. Sprzedaż / Kupno / Oddanie / Zamiana / Wymiana konta jest zabroniona. Administracja nie będzie pomagać w przypadku oszustw związanych z wyżej wymienioną kwestią. Informowanie na chacie o w/w operacjach skutkować będzie blokadą dostępu do gry na okres 7 dni.
6.5. Naruszenie tych lub innych praw, będzie wiązało się z wykluczenia z gry.

Inne
7.1. Jeżeli towarzysz danego gracza będzie zbierał doświadczenie z wypraw i nie będzie awansował na kolejne poziomy, to nadmiar doświadczenia zostanie usunięte. By 'wyrównać poziom doświadczenia' wystarczy zaatakować stworzeniem, którym zbiera się doświadczenie na wyprawach obojętnie jakiego pokemona.
7.2. Celowe naginanie regulaminu gry, szczególnie wielokrotnie i dla własnej korzyści również podlega karze.
7.3. Administrator ma prawo nałożyć na gracza bądź sojusz karę za przewinienie niezawarte w powyższym regulaminie na podstawie podpunktu 'Gra fair - play'
7.4. Administrator zapewnia dostęp do usług średnio 94% dni w roku. Pozostałe terminy przeznaczone są na prace konserwacyjne na serwerze bądź interwencje naprawcze.
7.5. Administrator zobowiązuje się do bieżącego aktualizowania i udoskonalania serwisu. Użytkownik ma obowiązek korzystać z najnowszej wersji serwisu. Użytkownik nie ma prawa żądać przywrócenia poprzedniej wersji serwisu.
7.6. Administrator jest zobowiązany do przechowywania i przetwarzania danych osobych Użytkownika zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Zobowiązuje się także do wykorzystywania ich tylko do celów związanych ze świadczoną usługą i nie udostępniania ich podmiotom trzecim. Użytkownik może w każdej chwili zmienić lub usunąć wprowadzone dane osobowe. 7.7. Akceptacja regulaminu równoznaczna jest ze zgodą na przetwarzanie danych w celach statystycznych i marketingowych.


Ostatnia aktualizacja: 19.06.2014
Statystyki
Aktualnie w grze: 92
Aktywne postacie: 4386